Bauhaus – Praha 7.6.2008

 

autor fotek: Monika Homolová